Tuesday, January 25, 2011

Ba datteren bli surrogatmor

Det er den hovedtiltalte morens 25-år gamle datter som skulle forklare seg for retten, men først ble en telefonsamtale mellom henne og moren spilt av. Morens advokat Steffen Brandstad hadde i forkant forsøkt å hindre at denne telefonsamtalen skulle bli spilt av for retten.
I den drøyt femten minutters lange telefonsamtalen spør moren flere ganger om datteren kjenner noen smågutter som liker damer over 40 år, men det er tydelig at moren er svært ruset.